آدرس جدید سناد پیش دبستانی p-snd.medu.ir برای مقطع آمادگی

مطابق اطلاعیه اخیر در وبسایت سناد، کاربران محترم سایت سناد در مراکز پیش دبستانی با توجه به تغییرات ایجاد شده در آدرس های سامانه سناد در هنگام ورود به سامانه از آدرس جدید سناد پیش دبستانی p-snd.medu.ir  استفاده نمایند.

آدرس جدید سناد پیش دبستانی p-snd.medu.ir برای مقطع آمادگی

آخرین اطلاعیه های سایت سامانه دانش آموزی سناد

آدرس های جدید سامانه سناد (۱۱ نشانی جدید سایت سناد)

 

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید