راهنمای شبکه شاد - آموزش رایگان برنامه شاد

ثبت نام بیمه تکمیلی طلایی فرهنگیان https://apps1.dana-insurance.ir

ثبت نام بیمه تکمیلی (طلایی) فرهنگیان آموزش و پرورش در سامانه نرم افزارهای دانا (بیمه دانا) به نشانی https://apps1.dana-insurance.ir انجام خواهد شد.

ثبت نام بیمه تکمیلی طلایی فرهنگیان سامانه نرم افزارهای بیمه دانا

ثبت نام بیمه تکمیلی طلایی فرهنگیان سامانه نرم افزارهای بیمه دانا

ثبت نام بیمه تکمیلی طلایی فرهنگیان

با توجه به قرارداد منعقده بین وزارت آموزش و پرورش و شرکت بیمه دانا کلیه کارکنان این وزارتخانه می توانند از روز چهارشنبه ۱ تیر ۱۴۰۱ تا ۱۵ تیر ۱۴۰۱ با مراجعه به سایت apps1.dana-insurance.ir نسبت به ثبت نام بیمه تکمیلی (طلایی) خود و اعضای خانواده اقدام کنند.

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید