راهنمای شبکه شاد - آموزش رایگان برنامه شاد
ارزان ترین انواع هندزفری و هدفون در دیجیکالا
2 minutes
https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110256076.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

هندزفری WH-701

هندزفری WH-701
هندزفری WH-701
۱۴,۳۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112058555.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

هندزفری مدل WH-701

هندزفری مدل WH-701
هندزفری مدل WH-701
۱۶,۸۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111965738.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

هندزفری مدل EO-EHS61ASFWE

هندزفری مدل EO-EHS61ASFWE
هندزفری مدل EO-EHS61ASFWE
۱۹,۰۰۰
٪۸
۱۷,۴۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/12725f1559e2564b0f65c8395a6f45ee6fee90a5_1600605829.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

هندزفری مدل YJ

هندزفری مدل YJ
هندزفری مدل YJ
۱۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110039879.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

هدفون مدل D880

هدفون مدل D880
هدفون مدل D880
۱۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ad1d83cbd8d62ee9cf75cbb4b590da00b7b42f03_1595710282.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

هدفون مدل EHS61ASFWE

هدفون مدل EHS61ASFWE
هدفون مدل EHS61ASFWE
۲۳,۰۰۰
٪۱۵
۱۹,۵۵۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4f41bdadf963305190ddf89ba3993a84f01e777f_1618807380.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

هندزفری ریلمی مدل Buds 2 plus

هندزفری ریلمی مدل Buds 2 plus
هندزفری ریلمی مدل Buds 2 plus
۱۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112739123.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

هندزفری مدل EHS61ASFWE

هندزفری مدل EHS61ASFWE
هندزفری مدل EHS61ASFWE
۱۹,۰۰۰ تومان

ثبت نام دانش آموزان کلاس اول ، هفتم و دهم در سامانه پادا pada.medu.ir

https://hajifirouz3.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/8fa890d9563eea343dda3dbf590f3fd133611698-360p.mp4?wmsAuthSign=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2tlbiI6IjYzNTI4MDgzMDVmZTYxZDNjMzNmNDRkYmRkMGU1YTAzIiwiZXhwIjoxNjIxNjc1OTAxLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.x_1T3Ys-Whl0AcrnSs7l1kPywmZ6d1RI3lIBXIMtjjM

همان طور که می دانید برای کاهش مراجعات حضوری اولیا و دانش آموزان به مدارس عملیات پیش ثبت نام دانش آمووزان ورودی پایه های کلاس اول ابتدایی، هفتم متوسطه اول و دهم متوسطه دوم در سال تحصیلی جدید ۱۴۰۰-۱۴۰۱ از طریق سامانه پادا به نشانی pada.medu.ir انجام می شود.

پیش ثبت نام دانش آموزان اول، هفتم و دهم در سامانه پادا pada.medu.ir

پیش ثبت نام دانش آموزان جدیدالورود کلاس اول، هفتم و دهم در سامانه پادا pada.medu.ir

در این ویدئو، نحوه انجام پیش ثبت نام دانش آموزان ورودی پایه های اول ابتدایی و هفتم و دهم متوسطه از طریق گزینه ثبت نام دانش آموزان جدیدالورود در سامانه پادا آموزش داده شده است.

برخلاف پیش ثبت نام دانش آموزان میان پایه، عملیات ثبت اطلاعات و انتخاب مدرسه برای دانش آموزان پایه اول ابتدایی در سامانه پادا نیاز به رمز ورود خاصی ندارد و صرفاً از طریق ورود مشخصات دانش آموز و والدین وی قابل انجام است. لذا نیاز به مراجعه به مدارس یا تماس با مدیران و عوامل اجراییمدارس جهت دریافت رمز نیست.

 

برای ورود به سامانه پادا برای  ثبت نام دانش آموزان کلاس اول کلیک کنید

لازم به ذکر است، سامانه پادا بخشی از پروژه یکپارچه سازی سامانه های وزارت آموزش و پرورش است که از سال ۱۳۹۹ آغاز شده و در واقع مکمل سامانه سیدا (سامانه یکپارچه دانش آموزی) است که از فاز اول آن در دی ماه ۱۳۹۹ رونمایی شد.
کاربران سامانه پادا که مخفف پرونده الکترونیکی دانش آموز است، دانش آموزان هستند و می توانند خود، یا والدینشان با مراجعه به آن اطلاعات و پرونده تحصیلی، آموزشی و پرورشی خود را مشاهده کنند.
در حال حاضر در سامانه پادا خدمات زیر به دانش آموزان ارائه می شود:

منبع فیلم آموزشی: کانال مدیران مدارس آموزش و پرورش در شاد @modiran_medu

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

یک پاسخ

  1. 22 می 2021

    […] ثبت نام دانش آموزان جدیدالورود کلاس اول که نیازی به رمز…، ورود دانش آموزان به بخش پیش ثبت نام از طریق کد ملی و […]