راهنمای شبکه شاد - آموزش رایگان برنامه شاد
جدیدترین انواع هندزفری، هدفون و هدست در دیجیکالا
2 minutes
https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110256076.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

هندزفری WH-701

هندزفری WH-701
هندزفری WH-701
۱۴,۳۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112058555.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

هندزفری مدل WH-701

هندزفری مدل WH-701
هندزفری مدل WH-701
۱۶,۸۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111965738.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

هندزفری مدل EO-EHS61ASFWE

هندزفری مدل EO-EHS61ASFWE
هندزفری مدل EO-EHS61ASFWE
۱۹,۰۰۰
٪۸
۱۷,۴۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/12725f1559e2564b0f65c8395a6f45ee6fee90a5_1600605829.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

هندزفری مدل YJ

هندزفری مدل YJ
هندزفری مدل YJ
۱۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110039879.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

هدفون مدل D880

هدفون مدل D880
هدفون مدل D880
۱۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ad1d83cbd8d62ee9cf75cbb4b590da00b7b42f03_1595710282.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

هدفون مدل EHS61ASFWE

هدفون مدل EHS61ASFWE
هدفون مدل EHS61ASFWE
۲۳,۰۰۰
٪۱۵
۱۹,۵۵۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4f41bdadf963305190ddf89ba3993a84f01e777f_1618807380.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

هندزفری ریلمی مدل Buds 2 plus

هندزفری ریلمی مدل Buds 2 plus
هندزفری ریلمی مدل Buds 2 plus
۱۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112739123.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

هندزفری مدل EHS61ASFWE

هندزفری مدل EHS61ASFWE
هندزفری مدل EHS61ASFWE
۱۹,۰۰۰ تومان

سامانه پادا pada.medu.ir (پرونده الکترونیکی دانش آموزان)

سامانه پادا (پرونده الکترونیکی دانش آموزان) به نشانی pada.medu.ir وبسایتی است که در واقع مکمل سیدا و برای ارائه خدمت به دانش آموزان است.

هدف از راه اندازی سامانه پادا دسترسی دانش آموز و والدین او به تمامی اطلاعات تحصیلی، آموزشی و پرورشی وی است. البته در حال حاضر و با توجه به اینکه به تازگی این سامانه (همراه با سیدا) راه اندازی شده، در حال حاضر کارنامه نوبت اول سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ از آن قابل دریافت است.

تصویر صفحه ورود به سامانه پادا pada.medu.ir (پرونده الکترونیکی دانش آموزان)

تصویر صفحه ورود به سامانه پادا (پرونده الکترونیکی دانش آموزان)

رمز عبور ورود دانش آموزان به سامانه پادا باید توسط مدیران مدارس از سامانه یکپارچه دانش آموزی (سیدا) دریافت شود.

برای ورود به سامانه پادا (پرونده الکترونیکی دانش آموزان) به نشانی pada.medu.ir کلیک کنید.

پیش از این، امکان دریافت الکترونیکی نتایج ارزشیابی های تحصیلی و نمرات دانش آموزان تنها از  طریق پورتال همگام قابل انجام بود که اخیراً و با راه اندازی سامانه پادا، این امکان در سایت همگام غیرفعال شده است.

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید