راهنمای شبکه شاد - آموزش رایگان برنامه شاد
پرفروش ترین انواع پایه نگهدارنده گوشی در دیجیکالا
2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3511511.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پایه نگهدارنده گوشی موبایل مدل 001 بسته 8 عددی

پایه نگهدارنده گوشی موبایل مدل 001 بسته 8 عددی
پایه نگهدارنده گوشی موبایل مدل 001 بسته 8 عددی
۱,۶۵۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/122036830.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پایه نگهدارنده گوشی موبایل مدل H7

پایه نگهدارنده گوشی موبایل مدل H7
پایه نگهدارنده گوشی موبایل مدل H7
۱,۸۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/122025724.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پایه نگهدارنده گوشی موبایل مدل H5

پایه نگهدارنده گوشی موبایل مدل H5
پایه نگهدارنده گوشی موبایل مدل H5
۲,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/122036975.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پایه نگهدارنده گوشی موبایل مدل H9

پایه نگهدارنده گوشی موبایل مدل H9
پایه نگهدارنده گوشی موبایل مدل H9
۱,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/122025646.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پایه نگهدارنده گوشی موبایل مدل H2

پایه نگهدارنده گوشی موبایل مدل H2
پایه نگهدارنده گوشی موبایل مدل H2
۱,۹۵۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/122037013.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پایه نگهدارنده گوشی موبایل مدل H10

پایه نگهدارنده گوشی موبایل مدل H10
پایه نگهدارنده گوشی موبایل مدل H10
۲,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5090064.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پایه نگهدارنده شارژر موبایل مدل Hng 0229

پایه نگهدارنده شارژر موبایل مدل Hng 0229
پایه نگهدارنده شارژر موبایل مدل Hng 0229
۲,۶۴۰
٪۵
۲,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3373957.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پایه نگهدارنده شارژر موبایل مدل Stop charge

پایه نگهدارنده شارژر موبایل مدل Stop charge
پایه نگهدارنده شارژر موبایل مدل Stop charge
۲,۷۰۰ تومان

سامانه پشتیبانی سناد و سجا support.snd.medu.ir

توجه: نشانی سامانه پشتیبانی سناد و سجا به آدرس support-snd.medu.ir تغییر یافت.

سامانه پشتیبانی سناد و سجا support.snd.medu.ir وبسایتی است که با عنوان مرکز پشتیبانی شرکت آبگینه پرداز شرق راه اندازی شده است.

شرکت آبگینه پرداز شرق در حال حاضر پشتیبانی سامانه سناد را بر عهده دارد و طرف قرارداد وزارت آموزش و پرورش در این زمینه است.

کاربران سامانه های سناد و سجا می توانند از طریق سامانه پشتیبانی سناد و سجا support-snd.medu.ir ، درخواست پشتیبانی خود را ارسال نمایند.

ورود به پشتیبانی سناد و ثبت تیکت در سامانه پشتیبانی سناد و سجا support.snd.medu.ir از طریق این لینک و با وارد کردن کد ملی و رمز عبور در سامانه سناد انجام می گیرد.

سؤالات متداول و پرسش و پاسخ های نمونه موجود در سامانه پشتیبانی سناد و سجا support.snd.medu.ir

علت عدم ارسال اطلاعات برخی از دروس تغییر رشته دانش آموزان شاخه نظری به فنی حرفه ای به سامانه امین چیست؟

با توجه به اینکه در تغییر رشته دانش آموزان فقط دروس مربوط به همان تغییر رشته انتخاب و ثبت نمره انجام می شود لذا دروس باقی مانده دانش آموزان در پایه های قبلی (افتاده) در هر ترمی قابل انتخاب میباشد و این دروس مانده را می توان در هر دوره دیگری انتخاب و نمرات آن را به دانا ارسال نمود که متعاقباٌ دریافت اطلاعات از دانا به امین انجام می شود و روال ذکر شده مربوط به سامانه سناد نمی باشد.

علت عدم ارسال اطلاعات در سامانه سناد به امین برای دانش آموزان تغییر رشته سال های گذشته چیست؟

ارسال اطلاعات از سامانه سناد به امین هم در ضمن سال و هم در تابستان انجام می شود و سامانه امین ملزم به دریافت اطلاعات در هر دو دوره می باشد در صورتی که در هر یک از دوره های مذکوره دریافت اطلاعات انجام نگردید با پشتیبانی سامانه امین تماس حاصل فرمائید.

مدرسه متوسطه دوم بزرگسال و دولتی است ولی امکان ثبت نام در دیپلم دوم را ندارم.

فقط مدارس متوسطه دوم دولتی که ویژگی “داوطلب آزاد” را دارند امکان ثبت نام دیپلم دوم برای آنها فعال است.

دانش آموزانم را در طرح جامع، ثبت نام دی ماه، دیپلم دوم ثبت نام کرده ام ولی در لیست دانش آموزان مدرسه نمایش داده نمیشوند.

دانش آموز متوسطه دوم به مدرسه دیگری منتقل شده و در مدرسه جدید رشته تحصیلی دانش آموز تدریس نمیشود.
اگر دانش آموز اصرار و تمایل به تحصیل در رشته خود را دارد باید مدرسه انتقالی عوض شود ولی اگر دانش آموز با این انتقال درخواست تغییر رشته هم دارد، باید بعلاوه ثبت انتقال برای دانش آموز در مدرسه مقصد و مبدا (ثبت درخواست در مدرسه مقصد و تایید آن در مدرسه مبدا) درخواست تغییر رشته نیز برای وی ثبت شود.

سامانه پشتیبانی سناد و سجا support.snd.medu.ir

سامانه پشتیبانی سناد و سجا support.snd.medu.ir

گزینه “تغییر نظام آموزشی استثنائی به عادی” برای چه دانش آموزانی میباشد؟

این گزینه یا درخواست برای آن دسته از دانش آموزان ابتدایی میباشد که در “سنجش بدو ورود” کم توان ذهنی تشخیص داده شده اند ولی با تحصیل در مدارس استثنائی و بررسی هوش دانش آموز و سنجش دوباره وی، معلولیت کم توان ذهنی دانش آموز رد و وی دانش آموز “سالم” و یا با معلولیت “دیرآموز با هوشبهر مرزی” شناخته میشود و میتواند در مدارس عادی تحصیل نماید. بمنظور انتقال این دانش آموزان به مدارس عادی، این مدارس اقدام به ثبت نام این دانش آموزان در مدرسه با همون معلولیت “کم توان ذهنی” نموده و درخواست “تغییر نظام آموزش استثنائی به عادی” را ثبت مینمایند.
این درخواست برای معلولیت های دیگر قابل ثبت نیست و تایید آن توسط مدیر استثنائی انجام میشود.

دانش آموز کد ملی یا کداتباع جدید دریافت میکند و این کد هیچ سابقه تحصیلی ندارد، هنگام ثبت نام خطای دانش آموز دارای سابقه تحصیلی قبلی نمیباشد رو میدهد.

برای دانش آموزانی با این شرایط باید کمیسیون “تعیین سطح” توسط مدرسهعادی ثبت شود و پایه تحصیلی و ثبت نامی وی در آن انتخاب شود.

در ثبت نام دوره تابستان مدرسه کاردانش، فنی حرفه ای و نظری با خطای دانش آموزان پایه یازدهم در لیست دانش آموزان مردودی قابل رویت است! مواجه میشویم

دانش آموزان فنی و حرفه ای ،کارودانش و نظری نیازی به ثبت نام از طریق ترم تابستان را ندارند لذا دانش آموزان مردودی در این مدارس در لیست مردودی نمایش داده می شود و در کلاس های تابستان برای دانش آموزان کلاس تعریف می شود.

 

سامانه پشتیبانی سناد و سجا support.snd.medu.ir

 

برای مدارس دولتی شهری امکان ثبت کلاس چند پایه وجود ندارد

ثبت کلاس های چند پایه تنها برای مدارس غیر دولتی ، عشایری و روستای فعال می باشد و سیستم به مدارس دولتی شهری اجازه ثبت کلاس چند پایه را نمی دهد

مشکل عدم نمایش دروس تغییر رشته ی دانش آموزان پایه یازدهم شاخه فنی حرفه ای درلیست مردودی ها چیست؟

طی چند روز آینده دروس پایه دهم به لیست مردودی اضافه می گردد

مشکل عدم نمایش دروس تغییر رشته ای دانش آموزان پایه یازدهم و دانش آموزان ترک تحصیل شاخه نظری و کاردانش در لیست مردودی ها چیست؟

برای عدم رفع مشکلات خود با پشتیبانی دانا تماس بگیرد

دانش آموز در مدرسه متوسطه عادی ثبت نام و شروع به تحصیل نموده ولی در اواسط سال تحصیلی به هردلیلی ترک تحصیل نموده است و مدرسه برای وی ترک تحصیل ثبت نموده است. حال دانش آموز برای ادامه تحصیل به مدارس بزرگسال مراجعه کرده و درخواست ثبت نام دارد ولی ثبت نام نمیشود. 

کاربر منطقه یا استان از قسمت “جستجوی دانش آموز” ابتدا نسبت به “لغو ترک تحصیل” اقدام کرده و اگر دانش آموز قبل از امتحانات نوبت اول و دریافت کارنامه ترک تحصیل کرده باشد، سابقه تحصیلی وی در مدرسه عادی حذف (آزادسازی) شود، ولی اگر دانش آموز بعد از امتحانات نوبت اول اقدام به ترک تحصیل نموده باشد میبایست سابقه ترک تحصیل حذف و اگر دانش آموز به مدرسه عادی جهت ادامه تحصیل مراجعه نماید، باید مراحل انتقال دانش آموز انجام شود.
اما در صورتیکه دانش آموز به مدرسه بزرگسال مراجعه نماید باید سابقه دانش آموز حذف و از ابتدا نسبت به گذراندن دروس آن رشته اقدام نماید.

دانش آموز دارای وقفه تحصیلی میباشد و در حین ثبت نام با خطا مواجه میشود.

اگر سن دانش آموز اجازه ثبت نام در مدارس عادی را میدهد، دانش آموز با کمیسیون “تعیین سطح” میتواند در پایه موردنظر خود ثبت نام نماید، در صورتیکه سن دانش آموز به وی اجازه ثبت نام در مدارس عادی را ندهد و دانش آموز در مدارس بزرگسال ثبت نام نماید، براحتی میتواند در یکی از رشته های ثبت شده در مدرسه ثبت نام نماید.

در صفحه ورود مدرسه بجای رمز سناد به دانا، میگوید کاربر مدیر مدرسه تعریف نشده است.

کاربر منطقه یا استان باید نسبت به تعریف کاربری مدیر مدرسه اقدام کند.

هنگام ثبت معلم برای کلاس و یا تعریف کاربر مدرسهخطای فرد موردنظر یافت نشد، نمایش داده میشود. 

اطلاعات فرد موردنظر تا بحال در سیستم ثبت نشده است، ابتدا به ثبت مشخصات وی در سیستم از طریق لینک “مدیریت اطلاعات شناسنامه ای” در پنل مدرسه اقدام و سپس کاربر را تعریف نمایید.

هنگام تعریف کاربری برای همکار خود، با وارد کردن کدملی اطلاعات فرد دیگری نمایش داده میشود.

با وارد کردن کدملی شخص در قسمت ” جستجوی دانش آموز” و یا از پنل مدرسه در لینک “مدیریت اطلاعات شناسنامه ای” گزینه “تایید ثبت احوال” کدملی را بررسی نمایید، اگر تایید نشده بود میتوانید نسبت به تغییر اطلاعات ثبت شده اقدام نمایید. اما در صورتی که کدملی دارای تایید ثبت احوال باشد، فرد به ادارات ثبت احوال مراجعه کرده و تایید اطلاعات خود را بررسی نماید. در صورتیکه اطلاعات تایید شد، با لغو تایید ثبت احوال نسبت به تغییر مشخصات اقدام شود.

هنگام ارسال اطلاعات به دانا، همه دانش آموزان منتقل نمیشوند. 

بمنظور انتقال دانش آموزان به دانا باید تمامی دانش آموزان ثبت در پایه و کلاسبندی باشند و اگر مدرسه متوسطه دوم باشد، انتخاب درس و کلاسبندی آنها تکمیل باشد.

کاربر مدرسه هستم و قصد آزادسازی دانش آموز را از لیست دانش آموزان خود دارم ولی گزینه “آزادسازی” فعال نیست. 

گزینه آزادسازی تا قبل از امتحانات نوبت اول در مدارس فعال میباشد تا دانش آموزانی که به دلایل اشتباه در مدرسه ثبت نام شده اند آزاد شوند، ولی اگر دانش آموز حتی قبل از امتحانات نوبت اول قصد تحصیل در مدرسه دیگری را داشت، باید برای وی انتقال ثبت شود

در هنگام زدن رمز سناد به دانا با خطا مواجه میشوم 

کاربر منطقه یا استان باید نسبت به تعریف کاربری مدیر مدرسه اقدام کند.
هنگام کپی کردن رمز سناد باید دقت شود که فواصل ایجاد شده در چپ و راست رمز کپی نشود (فاصله یک کارکتر حساب میشود) و یا هنگام وارد کردن دستی رمز به حروف بزرگ و کوچک آن دقت شود.

منبع: بخش پرسش و پاسخ سامانه پشتیبانی سناد و سجا support.snd.medu.ir

جهت ورود به سامانه پشتیبانی سناد و سجا support.snd.medu.ir کلیک کنید.

 

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

2 پاسخ

  1. 6 نوامبر 2019

    […] مدارس ابتدایی به شکل تصویری و در قالب یک فایل PDF که در سامانه پشتیبانی سناد و سجا support.snd.medu.ir قرار گرفته، ارائه شده […]

  2. 6 نوامبر 2019

    […] ای و کاردانش) به شکل تصویری و در قالب یک فایل PDF که در سامانه پشتیبانی سناد و سجا support.snd.medu.ir قرار گرفته، ارائه شده […]