راهنمای شبکه شاد - آموزش رایگان برنامه شاد

سامانه htd.medu.ir جلوه های ویژه معلمی در زیست بوم جدید ۱۴۰۰

سامانه htd.medu.ir به عنوان سایت بزرگداشت مقام معلم و اجرای برنامه شناسایی جلوه های ویژه معلمی در زیست بوم جدید (سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱) فعال شده است.

مراحل ورود معلمان به سامانه htd.medu.ir جهت شرکت در جلوه های ویژه معلمی در زیست بوم جدید

کلیه معلمانی که تمایل به شرکت در طرح جلوه های ویژه معلمی دارند، باید از ۱۱ اسفند لغایت ۱۶ اسفند ۱۴۰۰ به سایت htd.medu.ir (بزرگداشت مقام معلم) مراجعه کنند.

سامانه htd.medu.ir جلوه های ویژه معلمی در زیست بوم جدید 1400

سامانه htd.medu.ir جلوه های ویژه معلمی در زیست بوم جدید ۱۴۰۰

معلمان باید از طریق لینک ورود معلمان و با استفاده از کد ملی خود به عنوان نام کاربری و رمز عبور خود در سامانه ltms (ضمن خدمت فرهنگیان) به عنوان رمز ورود به سامانه وارد شوند.  سپس باید اقدام به خودارزیابی و دادن امتیاز به خود بر اساس شاخص های نمون برگ شناسایی جلوه های ویژه معلمی در زیست بوم جدید کرده و مستندات لازم را بارگذاری (آپلود) نمایند.

در همین زمان و برای اولین بار از دانش آموزان نیز در خصوص معلمان محبوب و مقبول خود نظرسنجی صورت می گیرد. این نظرسنجی در سامانه ltms انجام می شود.

در مدارس نیز یک تیم شناسایی توسط مدیر مدرسه در سامانه htd.medu.ir معرفی می شود.

بعد از اتمام زمان خودارزیابی معلمان در برنامه جلوه های ویژه معلمی، تیم شناسایی سطح مدرسه باید در بازه زمانی ۱۷ تا ۲۰ اسفند ۱۴۰۰ اقدام به ارزیابی فعالیت های معلمان کند.

در همین زمان تیم های داوری منطقه ای نیز در سایت htd.medu.ir معرفی می شود.

بنا بر زمان بندی اعلام شده نتایج ارزیابی فعالیت های معلمان در سطح مدرسه در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۴۰۰، نتایج داوری منطقه ای در ۲۸ اسفند ۱۴۰۰، نتایج داوری استانی در ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ و نتایج داوری در سطح کشور نیز ۳۱ فروردین ۱۴۰۱ اعلام خواهد شد.

در هفته بزرگداشت مقام معلم نیز از معلمان شناسایی شده در برنامه جلوه های ویژه معلمی در سطوح مدرسه، منطقه، استان و کشور تجلیل به عمل خواهد آمد.

 

 

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید