راهنمای شبکه شاد - آموزش رایگان برنامه شاد

آرشیو ماهانه: سپتامبر 2018

آدرس های جدید سامانه سناد (11 نشانی جدید سایت سناد) 0

آدرس سامانه سناد (سامانه نام نویسی الکترونیکی دانش آموزان) برای دوره های مختلف تحصیلی

توجه: از تاریخ ۱۷ / ۹ / ۱۳۹۸ آدرس های سامانه سناد تغییر یافته است و لینک های این مطلب بروزرسانی شده است. آدرس سامانه سناد برای کاربران مدارس در دوره های مختلف تحصیلی...