راهنمای شبکه شاد - آموزش رایگان برنامه شاد

آرشیو ماهانه: مارس 2022

سامانه htd.medu.ir جلوه های ویژه معلمی در زیست بوم جدید 1400

سامانه htd.medu.ir جلوه های ویژه معلمی در زیست بوم جدید ۱۴۰۰

سامانه htd.medu.ir به عنوان سایت بزرگداشت مقام معلم و اجرای برنامه شناسایی جلوه های ویژه معلمی در زیست بوم جدید (سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱) فعال شده است. مراحل ورود معلمان به سامانه htd.medu.ir جهت شرکت...