راهنمای شبکه شاد - آموزش رایگان برنامه شاد
پرفروش ترین انواع پایه نگهدارنده گوشی در دیجیکالا
2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3511511.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پایه نگهدارنده گوشی موبایل مدل 001 بسته 8 عددی

پایه نگهدارنده گوشی موبایل مدل 001 بسته 8 عددی
پایه نگهدارنده گوشی موبایل مدل 001 بسته 8 عددی
۱,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120715569.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پایه نگهدارنده گوشی موبایل مدل LS010 مجموعه 8 عددی

پایه نگهدارنده گوشی موبایل مدل LS010 مجموعه 8 عددی
پایه نگهدارنده گوشی موبایل مدل LS010 مجموعه 8 عددی
۲,۷۷۰
٪۵
۲,۶۳۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ab5ea620ba7bff8f2d3af47401bd0f439d9cf099_1622290247.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پایه نگهدارنده گوشی موبایل مدل TD24

پایه نگهدارنده گوشی موبایل مدل TD24
پایه نگهدارنده گوشی موبایل مدل TD24
۲۰,۰۰۰
٪۸۱
۳,۸۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1125428.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پایه نگهدارنده لوکین مدل Touch-U One Touch Silicone Stand IST-009

پایه نگهدارنده لوکین مدل Touch-U One Touch Silicone Stand IST-009
پایه نگهدارنده لوکین مدل Touch-U One Touch Silicone Stand IST-009
۵,۰۰۰
٪۲۰
۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119990382.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پایه نگهدارنده گوشی موبایل و تبلت آبتین مدل 2P02

پایه نگهدارنده گوشی موبایل و تبلت آبتین مدل 2P02
پایه نگهدارنده گوشی موبایل و تبلت آبتین مدل 2P02
۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3061305.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

حلقه نگهدارنده گوشی موبایل مدل 023

حلقه نگهدارنده گوشی موبایل مدل 023
حلقه نگهدارنده گوشی موبایل مدل 023
۴,۶۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/64c2e98268c5d4a874a60e605c9efdb730faa5bb_1595709509.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پایه نگهدارنده گوشی موبایل مدل چوبین کد vnd-3

پایه نگهدارنده گوشی موبایل مدل چوبین کد vnd-3
پایه نگهدارنده گوشی موبایل مدل چوبین کد vnd-3
۴,۶۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4397181.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پایه نگه دارنده گوشی موبایل کد 007

پایه نگه دارنده گوشی موبایل کد 007
پایه نگه دارنده گوشی موبایل کد 007
۱۵,۰۰۰
٪۶۹
۴,۶۵۰ تومان

برچسب: یادگیری همگام

1

آموزش و پرورش و یادگیری همگام

آموزش و پرورش و یادگیری همگام به یک رویداد یادگیری اشاره دارد که در آن یک گروه از دانش آموزان همزمان درگیر یادگیری هستند. قبل از یادگیری فناوری اجازه داده شده برای محیط های...

آیا مدرسه مجازی آموزش واقعی است؟ (سایت همگام) 0

آموزشگاه مجازی

اینجا سایت همگام است. یک مدرسه آنلاین (مدرسه مجازی یا مدرسه الکترونیکی یا مدرسه اینترنتی) دانش آموزان را به طور کامل یا در درجه اول آنلاین یا از طریق اینترنت آموزش می دهد. مدرسه...

سایت همگام با مدارس: همزمان سازی آموزش به زیست شناسی نوجوانان 2

سایت همگام با مدارس: همزمان سازی آموزش به زیست شناسی نوجوانان

آرن دانکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده در زمینه آموزش و پرورش، در سال ۲۰۱۳ در توییتر گفت: «اجازه بدهید نوجوانان خواب، شروع به مدرسه بعد “. (سایت همگام با مدارس) این مقاله ابتدای...

0

مقایسه آموزش همگام در مقابل یادگیری ناهمزمان

یادگیری غیر همزمان همزمان و آموزش همگام به انواع مختلف دوره های آنلاین و برنامه های درجه می پردازد. هر دو گزینه چند مورد مشترک دارند. پورتال همگام هر دو در ابتدا به صورت...