همگام

 پورتال اداره كل آموزش و پرورش استان چهارمحال بختياري

28 شعبان 1442

      

     

     

     

     

 

 

  (برای ورود به شبکه شاد ابتدا می‌باسیت اپلیکیشن شاد را نصب نمایید.)

 

 

 

   

 

 

 

   

 

   

 

 

 

  

                                     

                              

          

  

ردیف عنوان تاریخ شروع تاریخ پایان بیشتر

 

 

 

 

 

 

https://it.medu.ir/

نظرسنجی
  • میزان رضایتمندی شما از شبکه شاد چیست؟
      
  • آیا با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش آشنایی دارید؟