همگام

 پورتال مديريت آموزش و پرورش شهرستان ايلام

28 شعبان 1442

آخرین اخبار
دیدگاه
جوابیه
نام سازمان لینک سایت
ردیف دسته بندی عنوان تاریخ ثبت نوع زیر نوع دانلود
1 بخشنامه‌ها نمون برگ مشخصات مدارس هیأت امنایی ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ عمومی سایر دانلود
2 بخشنامه‌ها دستورالعمل سازماندهی هنرآموزان برای سال تحصیلی 97.98 ۱۳۹۶/۱۱/۱۳ فنی و حرفه ای سایر دانلود
3 گزارش عملکرد شاخص های آموزشی ویژه دبیرستانهای متوسطه دوم نظری ۱۳۹۶/۱۰/۲۹ آموزش متوسطه (دوره دوم) سایر دانلود
4 گزارش عملکرد تجزیه و تحلیل امتحانات متوسطه دوم در خرداد 96 ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ آموزش متوسطه (دوره دوم) سایر دانلود
5 بخشنامه‌ها دستورالعمل جامع معافیت تحصیلی ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ آموزش متوسطه (دوره دوم) سایر دانلود
6 قوانین و مقررات موافقت نامه شاخص هاي آموزشي ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ آموزش متوسطه (دوره اول) سایر دانلود
7 قوانین و مقررات آموزش سيستم دانا (معاونان اجرايي) ابتدايي، متوسطه اول و متوسطه دوم ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ فناوری اطلاعات سایر دانلود
8 بخشنامه‌ها بارم بندی متوسطه اول و دوم ۱۳۹۶/۱۰/۰۲ آموزش متوسطه (دوره دوم) سایر دانلود
9 بخشنامه‌ها اطلاعات جامع مدارس متوسطه اول و دوم ۱۳۹۶/۰۹/۲۵ آموزش متوسطه (دوره دوم) سایر دانلود
10 آیین نامه‌ها آیین نامه آموزشی بزرگسالان دوره دوم متوسطه ۱۳۹۶/۰۹/۱۲ آموزش متوسطه (دوره دوم) سایر دانلود
11 قوانین و مقررات نقد كتب ابتدايي ۱۳۹۶/۰۸/۱۶ آموزش ابتدایی سایر دانلود
12 قوانین و مقررات نقد كتب ابتدايي ۱۳۹۶/۰۸/۱۶ آموزش ابتدایی سایر دانلود
13 گزارش عملکرد نمون برگ اطلاعات زنان سرپرست خانوار ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ امور بانوان سایر دانلود
14 قوانین و مقررات شیوه نامه جشنواره جابر سال 96 ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ آموزش ابتدایی سایر دانلود
15 بخشنامه‌ها برنامه عملیاتی گروه مدیران ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ آموزش متوسطه (دوره اول) سایر دانلود
16 بخشنامه‌ها تدوین برنامه عمل در مدرسه ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ آموزش متوسطه (دوره اول) سایر دانلود
17 بخشنامه‌ها نمون برگ شناسنامه مدارس متوسطه اول ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ آموزش متوسطه (دوره اول) سایر دانلود
18 بخشنامه‌ها نمون برگ شناسنامه مدارس متوسطه دوم ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ آموزش متوسطه (دوره دوم) سایر دانلود
19 بخشنامه‌ها عدم انطباق تجهيزات بازي برخي از مركز پيش دبستاني با استانداردهاي تعيين شده ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ آموزش ابتدایی سایر دانلود
20 گزارش عملکرد شیوه نامه کلاسهای جبرانی متوسطه اول ۱۳۹۶/۰۶/۰۳ آموزش متوسطه (دوره دوم) سایر دانلود
21 بخشنامه‌ها فایل مربوط به تعداد دانش آموز و کلاس در مدارس متوسطه دوم دولتی ۱۳۹۶/۰۶/۰۳ آموزش متوسطه (دوره دوم) سایر دانلود
22 گزارش عملکرد دانش آموزان ممتاز امتحانات نهایی ۱۳۹۶/۰۵/۲۷ آموزش متوسطه (دوره دوم) سایر دانلود
23 گزارش عملکرد گزارش تفصیلی امتحانات نهایی خرداد 96 ۱۳۹۶/۰۵/۲۷ آموزش متوسطه (دوره دوم) سایر دانلود
24 بخشنامه‌ها زمانبندی سازماندهی دبیران متوسطه اول ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ آموزش متوسطه (دوره اول) سایر دانلود
25 بخشنامه‌ها نتایج آزمون نمونه ورودی متوسطه اول در سال تحصیلی96.97 ۱۳۹۶/۰۵/۰۷ آموزش متوسطه (دوره اول) سایر دانلود
26 بخشنامه‌ها نتایج آزمون نمونه ورودی متوسطه دوم در سال تحصیلی96.97 ۱۳۹۶/۰۵/۰۷ آموزش متوسطه (دوره دوم) سایر دانلود
27 قوانین و مقررات ارزشیابی 95-96 (درقالب فایل ورد) ۱۳۹۶/۰۴/۲۵ امور اداری سایر دانلود
28 بخشنامه‌ها دستورالعمل پروژه مهر (96) ویژه تمام مدارس دولتی و غیر دولتی ۱۳۹۶/۰۴/۲۵ آموزش متوسطه (دوره دوم) سایر دانلود
29 بخشنامه‌ها جشنواره، دریا مسیر پیشرفت ۱۳۹۶/۰۴/۰۴ فنی و حرفه ای سایر دانلود
30 شیوه نامه شیوه نامه کلاسهای جبرانی متوسطه اول ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ آموزش متوسطه (دوره اول) سایر دانلود
31 بخشنامه‌ها دستورالعمل ارزیابی کارکنان95-96 ۱۳۹۶/۰۳/۲۹ امور اداری سایر دانلود
32 شیوه نامه دستورالعمل کلاس های جبرانی ۱۳۹۶/۰۳/۲۲ آموزش متوسطه (دوره دوم) سایر دانلود
33 بخشنامه‌ها نمونه برگهای مربوط به کمیسیون خاص ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ آموزش متوسطه (دوره دوم) سایر دانلود
34 بخشنامه‌ها نتیجه فرایند درخواست متقاضیان تغییر رشته در پایه دهم ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ آموزش متوسطه (دوره دوم) سایر دانلود
35 بخشنامه‌ها دستورالعمل استفاده از ماشین حساب در امتحانات نهایی ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ آموزش متوسطه (دوره دوم) سایر دانلود
36 بخشنامه‌ها همایش توسعه تفکر و کارآفرینی متوسطه ۱۳۹۶/۰۲/۱۹ آموزش متوسطه (دوره اول) سایر دانلود
37 بخشنامه‌ها نتایج مسابقه کتابخوانی زن در آیینه جمال وجلال ۱۳۹۶/۰۲/۱۷ امور بانوان سایر دانلود
38 شیوه نامه نتایج سازماندهی نیروی انسانی دوره اول متوسطه ۱۳۹۶/۰۲/۰۹ آموزش متوسطه (دوره اول) سایر دانلود
39 شیوه نامه فهرست معلمان واجد شایستگی های بارز معلمی در سال 95.96 ۱۳۹۶/۰۲/۰۹ ضمن خدمت سایر دانلود
40 شیوه نامه نتایج سازماندهی نیروی انسانی دوره دوم متوسطه ۱۳۹۶/۰۲/۰۲ آموزش متوسطه (دوره دوم) سایر دانلود
41 شیوه نامه نحوه شرکت دانش آموزان پایه نهم در آزمون های مشاوره ای و تعیین اولویت به شیوه برخط. ۱۳۹۶/۰۱/۲۴ آموزش متوسطه (دوره اول) سایر دانلود
42 شیوه نامه دستورالعمل جشنواره جوان خوارزمی 95.96 متوسطه دوم و هنرستانها ۱۳۹۶/۰۱/۲۳ آموزش متوسطه (دوره دوم) سایر دانلود
43 بخشنامه‌ها دستورالعمل بیست وهشتمین دوره رقابت های علمی وتخصصی معلمان تربیت بدنی کشور ۱۳۹۶/۰۱/۲۱ تربیت بدنی سایر دانلود
44 بخشنامه‌ها دستورالعمل بیست وهشتمین دوره رقابت های علمی وتخصصی معلمان تربیت بدنی کشور ۱۳۹۶/۰۱/۲۱ تربیت بدنی سایر دانلود
45 شیوه نامه فایل راهنمای ثبت نمرات طرح شهاب ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ آموزش ابتدایی سایر دانلود
46 شیوه نامه زن در آیینه جلال وجمال ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ امور بانوان سایر دانلود
47 شیوه نامه پاسخنامه وسوالات هفته زن ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ امور بانوان سایر دانلود
48 شیوه نامه دستورالعمل تغییر شاخه و رشته در پایه دهم ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ آموزش متوسطه (دوره دوم) سایر دانلود
49 شیوه نامه شیوه نامه جدید هدایت تحصیلی ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ آموزش متوسطه (دوره اول) سایر دانلود
50 شیوه نامه جشنواره جلوه گاه اثر واندیشه ۱۳۹۵/۱۱/۰۵ آموزش ابتدایی سایر دانلود
51 شیوه نامه برنامه دبیرخانه کشوری فلسفه و منطق، روانشناسی، زبان خارجه و مدیران متوسطه دوم نظری ۱۳۹۵/۱۰/۱۲ گروههای آموزشی متوسطه دوره دوم سایر دانلود
52 شیوه نامه جشنواره نوآوری در فرایند آموزش و یادگیری ۱۳۹۵/۱۰/۰۴ گروههای آموزشی متوسطه دوره اول سایر دانلود
53 شیوه نامه راهنمای سامانه جدید تعالی مدیریت مدرسه ۱۳۹۵/۱۰/۰۳ آموزش متوسطه (دوره اول) سایر دانلود
54 شیوه نامه شیوه نامه اجرایی پانزدهمین دوره مسابقات آزمایشگاهی ۱۳۹۵/۱۰/۰۳ گروههای آموزشی متوسطه دوره دوم سایر دانلود
55 آیین نامه‌ها دستورالعمل تشکیل انجمن های علمی پژوهشی وحدهای آموزشی متوسطه دوم ۱۳۹۵/۱۰/۰۳ گروههای آموزشی متوسطه دوره دوم سایر دانلود
56 شیوه نامه شیوه نامه سیزدهمین جشنواره الگوهای تدریس برتر دوره متوسطه دوم ۱۳۹۵/۱۰/۰۳ گروههای آموزشی متوسطه دوره دوم سایر دانلود
57 شیوه نامه بارم بندی دروس متوسطه اول سال 95.96 ۱۳۹۵/۰۹/۲۹ آموزش متوسطه (دوره اول) سایر دانلود
58 شیوه نامه بارم بندی دروس متوسطه دوم پایه دهم سال 95.96 ۱۳۹۵/۰۹/۲۹ آموزش متوسطه (دوره دوم) سایر دانلود
59 شیوه نامه شیوه نامه برنامه عملیاتی نظارت بالینی ۱۳۹۵/۰۹/۲۸ آموزش متوسطه (دوره اول) سایر دانلود
60 قوانین و مقررات دستورالعمل جشنواره نوجوان خوارزمی 95.96 ۱۳۹۵/۰۹/۲۸ آموزش متوسطه (دوره اول) سایر دانلود
61 شیوه نامه راهنماي برنامه آموزش تلفيقي فراگير ۱۳۹۵/۰۹/۲۳ آموزش ابتدایی سایر دانلود
62 بخشنامه‌ها موافقت نامه شاخص های آموزشی متوسطه اول سال 95.96 ۱۳۹۵/۰۹/۱۳ آموزش متوسطه (دوره اول) سایر دانلود
63 شیوه نامه بارم بندی دروس متوسطه اول(7-8-9) ۱۳۹۵/۰۹/۱۱ آموزش متوسطه (دوره اول) سایر دانلود
64 شیوه نامه بارم بندی تمامی دروس اول_دوم- سوم و چهارم متوسطه ۱۳۹۵/۰۹/۱۱ آموزش متوسطه (دوره دوم) سایر دانلود
65 بخشنامه‌ها بخش هایی از کتاب تفکر و سبک زندگی پایه هفتم و هشتم ۱۳۹۵/۰۹/۰۹ آموزش متوسطه (دوره اول) سایر دانلود
66 بخشنامه‌ها قرارداد شاخص های آموزشی دوره دوم متوسطه ۱۳۹۵/۰۹/۰۹ آموزش متوسطه (دوره دوم) سایر دانلود
67 گزارش عملکرد رتبه بندی دبیرستان های متوسطه دوم بر اساس میزان انحراف نمرت داخلی از نهایی ۱۳۹۵/۰۹/۰۴ آموزش متوسطه (دوره دوم) سایر دانلود
68 آیین نامه‌ها دستورالعمل سازماندهی کلی متوسطه اول و دوم برای سال تجصیلی 96/97 ۱۳۹۵/۰۸/۲۲ آموزش متوسطه (دوره دوم) سایر دانلود
69 بخشنامه‌ها آزمون پیشرفت تحصیلی متوسطه اول ۱۳۹۵/۰۸/۲۲ آموزش متوسطه (دوره اول) سایر دانلود
70 بخشنامه‌ها آزمون پیشرفت تحصیلی متوسطه دوم ۱۳۹۵/۰۸/۲۰ آموزش متوسطه (دوره دوم) سایر دانلود
71 قوانین و مقررات اصلاحيه فرم هاي ارزيابي (رسمي) ۱۳۹۵/۰۸/۰۹ پرورشی سایر دانلود
72 قوانین و مقررات اصلاحيه فرم هاي ارزيابي (رسمي) ۱۳۹۵/۰۸/۰۹ پرورشی سایر دانلود
73 آیین نامه‌ها آیین نامه جدید آموزشی متوسطه دوم ۱۳۹۵/۰۸/۰۳ آموزش متوسطه (دوره دوم) سایر دانلود
74 قوانین و مقررات ضوابط و مقررات هدایت تحصیلی دانش آموزان پایه نهم بزرگسال ۱۳۹۵/۰۸/۰۳ آموزش متوسطه (دوره اول) سایر دانلود
75 بخشنامه‌ها فرم قرارداد و اعتراض ۱۳۹۵/۰۷/۲۸ پرورشی سایر دانلود
76 بخشنامه‌ها فرم قرارداد و اعتراض 2 ۱۳۹۵/۰۷/۲۸ پرورشی سایر دانلود
77 بخشنامه‌ها فرم قرارداد و اعتراض 3 ۱۳۹۵/۰۷/۲۸ پرورشی سایر دانلود
78 بخشنامه‌ها فرم قرارداد و اعتراض 4 ۱۳۹۵/۰۷/۲۸ پرورشی سایر دانلود
79 بخشنامه‌ها فرم قرارداد و اعتراض 5 ۱۳۹۵/۰۷/۲۸ پرورشی سایر دانلود
80 بخشنامه‌ها راهنماي تكميلي ارزشيابي 95-94 ۱۳۹۵/۰۷/۲۶ پرورشی سایر دانلود
81 بخشنامه‌ها ارزشيابي سالانه كاركنان ۱۳۹۵/۰۷/۲۵ پرورشی سایر دانلود
82 بخشنامه‌ها اصلاحیه ملاک ها، شاخص ها و استانداردهای ارزیابی برنامه تعالی مدیریت مدرسه ۱۳۹۵/۰۷/۱۸ آموزش متوسطه (دوره اول) سایر دانلود
83 بخشنامه‌ها نمون برگ جامع اطلاعات نيروي انساني دبیرستان های متوسطه اول و دوم ۱۳۹۵/۰۷/۰۹ آموزش متوسطه (دوره اول) سایر دانلود
84 گزارش عملکرد معدل بیست های پایه هفتم مدارس متوسطه اول ایلام ۱۳۹۵/۰۷/۰۱ آموزش متوسطه (دوره اول) سایر دانلود
85 گزارش عملکرد معدل بیست های پایه هشتم مدارس متوسطه اول ایلام ۱۳۹۵/۰۷/۰۱ آموزش متوسطه (دوره اول) سایر دانلود
86 گزارش عملکرد معدل بیست های پایه نهم مدارس متوسطه اول ایلام ۱۳۹۵/۰۷/۰۱ آموزش متوسطه (دوره اول) سایر دانلود
87 آیین نامه‌ها آيين نامه آموزشي و امتحانات سواد آموزي ۱۳۹۵/۰۵/۰۶ سایر سایر دانلود
88 گزارش عملکرد رتیه بندی مدارس متوسطه دوم در امتحانات نهایی ۱۳۹۵/۰۵/۰۳ آموزش متوسطه (دوره دوم) سایر دانلود
89 گزارش عملکرد تحلیل عملکرد نتایج آزمون ورودی نمونه و تیزهوشان ۱۳۹۵/۰۴/۲۵ آموزش متوسطه (دوره دوم) سایر دانلود
90 بخشنامه‌ها اسامی پذیرفته شدگان دبیرستان نمونه جواد الائمه ۱۳۹۵/۰۴/۲۱ آموزش متوسطه (دوره اول) سایر دانلود
91 بخشنامه‌ها اسامی پذیرفته شدگان دبیرستان نمونه مرضیه ۱۳۹۵/۰۴/۲۱ آموزش متوسطه (دوره اول) سایر دانلود
92 بخشنامه‌ها اسامی پذیرفته شدگان دبیرستان نمونه باقرالعلوم ۱۳۹۵/۰۴/۲۱ آموزش متوسطه (دوره دوم) سایر دانلود
93 بخشنامه‌ها اسامی پذیرفته شدگان دبیرستان نمونه فضیلت ۱۳۹۵/۰۴/۲۱ آموزش متوسطه (دوره دوم) سایر دانلود
94 آیین نامه‌ها دستورالعمل پروژه مهر 95 ۱۳۹۵/۰۴/۱۷ پرورشی سایر دانلود
95 قوانین و مقررات نحوه انتخاب و انتصاب مدیران ۱۳۹۴/۱۲/۲۶ سایر سایر دانلود
ردیف عنوان تاریخ شروع تاریخ پایان بیشتر